ബുധനാഴ്‌ച, നവംബർ 22, 2006

ബൂലോഗ‌ ക്ലബ്ബ്‌: Please react...Forward...It's our lives..and beloved ones..

മലയാളികളെ പ്രതികരിക്കൂ. ഒരു പഴയ ഡാം പൊട്ടി പൊളിയാറായി. ഇത്രയും കാലം പൊട്ടാത്തത്‌ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. മഴ മാറിയിട്ടില്ല മണ്ണ്‌ ജലം സംഭരിച്ച്‌ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുള്ളപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ട്‌ പൊട്ടിയ ശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കാന്‍ ധാരാളം ആളെക്കിട്ടും. നമുക്കതല്ല വേണ്ടത്‌ പൊട്ടാതെ സംരക്ഷിക്കപെടുകയും ആയുസ്സ്‌ അറ്റതാണെങ്കില്‍ പുതുക്കി പണിയുകയും വേണം.
ബൂലോഗ‌ ക്ലബ്ബ്‌: Please react...Forward...It's our lives..and beloved ones..